g.9. Cornelia Margaretha NEL, geb. 23/08/1862

g.9.  Cornelia Margaretha, geb. 23/08/1862 x 25/03/1880 met Willem Michiel Coenraad DU PLOOY, ged. 16/06/1859, OVS, oorl. 26/06/1957, dist. Ventersburg, s.v. Michiel Coenraad du Plooy en Maria Magdalena Nel. WMCDP xx Johanna Magdalena Catharina Schutte.

Cornelia Margaretha  was die dogter van Gerrit Pieter Nel en Magdalena Johanna Elizabeth Pieterse.