Erkenning aan

Met die samestelling van hierdie stambome, is die stambome van die volgende instansies en bronne geraadpleeg.

1.  De Villiers:  Geslacht-Register der Oude Kaapsche Familien, Kaapstad, 1894.
2.  De Villiers, Pama:  Geslagsregister van ou Kaapse Families;  Genealogies of old S.A. families, Kaapstad, 1966.
3.  D T. Malherbe, D.F. (dr.):  Stamregister van die Suid-Afrikaanse Volk, Family Register of the South African Nation, Stellenbosch 1966.  
4.  SAF.  Suid-Afrikaanse Familieregisers, saamgestel deur die Genealogiese Instituut van Suid-Afrika, Banghoek-weg, Stellenbosch.
5.  SAG.  Suidi-Afrikaanse Geslagregisters, uitgegee deur die Genealogiese Instutuut van Suid-Afrika, Stellenbosch;  LCP Endemann (Red).
6.  Schultz, Danie:  Die Familie Schultz van die Noord-Weste, die eerste vier geslagte.
7.  Schultz, Danie:  Die Laufs familie in Suid-Afrika.

Sowel as die bydraes van familielede en vriende:

Albus, Annie - Keimoes - Suid-Afrika

Barry, Carel - Suid-Afrika

Basson, Corneels - Rooipad - Suid-Afrika

Basson, Koos - Rooipad - Suid-Afrika

Brand, Millie -  Keimoes -  Suid-Afrika

Du Plessis, Ria - Suid-Afrika

Du Toit, Lynne -  Pretoria -  Suid-Afrika

Herman,  Lori - Vancouver - Kanada

Kilian, Marietjie - Suid-Afrika

Koekemoer, Linda - Hermanus - Suid-Afrika

Lamprecht, Johan (Adv.) - Suid-Afrika

Longston, Ann

Liebenberg, Meisie - Hopetown - Suid-Afrika

Lubbe, Piet - Suid-Afrika

Malan, A.D. - Suid-Afrika

Mostert, Gerrie & Annie - Suid-Afrika

Muhlenbeck, Tania - Suid-Afrika 

Nel, Abie - Rooipad - Suid-Afrika

Nel, Coligny Francois

Nel, Ella - Rooipad - Suid-Afrika

Nel, Drienie - Rooipad - Suid-Afrika

Nel,  Frikkie - Kakamas - Suid-Afrika

Nel. Izak - Rooipad - Suid-Afrika

Nel, Hannes - Rooipad - Suid-Afrika

Nel, Lida - Rooipad - Suid-Afrika

Nel, Mias - Suid-Afrika

Nel, Tinus - Suid-Afrika

Nel, R.W.A. - Suid-Afrika

Oberholzer, Niel - Johannesburg, Suid-Afrika

Olifant, Hendrik - Suid-Afrika

Oosthuizen, Jaap - Suid-Afrika

Ross, Evert     

Schultz,  Danie - Pretoria -  Suid-Afrika

Simpson, Rita - Engeland.

Smit,  Barnard

Steenkamp, Chris - Suid-Afrika

Strydom, Andre - V.S.A.

Swiegelaar, Bernadine - Suid-Afrika                       

Van der Westhuizen, Andries - Neilersdrift, Suid-Afrika

Van der Westhuizen, Hendrik

Van der Westhuizen, Hester - Neilersdrift, Suid-Afrika

Van der Westhuizen, Piet - Upington, Suid-Afrika

Van der Zwan,  Ezelle - Colo Vale, N.S.W., Australië

Van Vreden, Willien  Suid-Afrika

Van Wyk,  Anna Suid-Afrika

Van Wyk, Pollie Suid-Afrika

Van Zyl, Koos - Suid-Afrika

Viljoen, Elsabe - Suid-Afrika

Von Wielligh,  Adriana Suid-Afrika

Von Wielligh, Arrie

Von Wielligh,  Eric - Brentwood, UK

Von Wielligh, Helene - Pretoria, Suid-Afrika

Von Wielligh,  Rina

Von Wielligh,  Frans

Von Wielligh,  Frikkie - Pofadder, Suid-Afrika

Von Wielligh,  Gys -  Kuilsrivier, Suid-Afrika

Von Wielligh,  Hennie -  Keimoes, Suid-Afrika

Von Wielligh,  Hentie - Suid-Afrika

Von Wielligh,  Jannie  -  Keimoes, Suid-Afrika

Von Wielligh, Liezl - Upington, Suid-Afrika

Von Wielligh,  Lovedy - Keimoes, Suid-Afrika

Von Wielligh, Margaretha - Namibië

Wilders,  Ginny - Rustenburg - Suid-Afrika

Wortley, Jeanne - Engeland

Wortley, Mike (Michael) - Engeland

Wortley, Richard - Ruitersbos, Suid-Afrika

Hartlike dank aan die persone wat hulle familie se dokumente, foto’s, inligting en stories met my gedeel het.  In die geval van ‘n weglating, laat my asseblief per epos weet, sodat ek dit kan regstel.